Gemeente Den Haag: Burgerpilot live in de Weimarstraat

Vanaf 1 oktober 2020 start de Gemeente den Haag in het gebied Weimarstraat een pilot met de Meld een Vermoeden applicatie. Met deze app kunnen bewoners en ondernemers (anoniem) meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning in het gebied.

De gemeente Den Haag ontvangt deze meldingen. Samen met andere partners gaat de gemeente met deze meldingen aan de slag. Met deze meldingen wordt zeer vertrouwelijk omgegaan.

Wat is ondermijning?

Ondermijning betekent de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Criminele organisaties maken vaak gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld vergunningen, uitkeringen) uit de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt; ook de gemeente Den Haag en daarmee ook de Weimarstraat.

Waarom melden?

Ondermijning tast de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijke (ondernemers) klimaat aan. De gemeente Den Haag komt daarom in actie en heeft bijzondere aandacht voor het gebied Weimarstraat. De overheid kan het niet alleen. Tips en meldingen van bewoners, ondernemers, bezoekers zijn van grote waarde! Hun informatie kan het begin zijn van een zaak of net dat stuk informatie bieden waardoor sneller actie ondernomen kan worden.

Anoniem Melden

De gemeente begrijpt dat iemand in sommige situaties liever anoniem meldt. Deze App maakt dit mogelijk. Maar let op; meld je anoniem, dan kan de gemeente geen terugkoppeling geven op je melding en bij vragen geen contact opnemen. Elke melding wordt serieus onderzocht.

Situaties in jouw wijk

Ondermijning in de stad kent vele gezichten. Waar kunnen we aan denken bij ondermijning in een (woon)wijk?

Dienstverlening van bedrijfsleven aan drugshandel

  • Verhuur van (bedrijfs)panden aan criminelen;
  • Faciliteren van financiële transacties voor en door malafide bedrijven;
  • Levering van grondstoffen en materialen voor drugsproductie.

Drugslabs en hennepteelt in woonwijken

  • Levensgevaarlijke situaties in buurten en wijken; explosie-  en brandgevaar, dumpen drugsafval;
  • Door omkoping en intimidatie van bewoners/ondernemers krijgen drugscriminelen meer grip in buurten en wijken.

Politie, justitie, gemeenten en andere partijen werken nauw samen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Een ieders hulp is onmisbaar bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit!

Nota bene: De App is in de eerste fase van de pilot enkel toegankelijk voor een geselecteerde groep deelnemers. De app is 24/7 beschikbaar om meldingen te kunnen doen.

Meer weten over de pilot? Neem dan contact op via info@meldeenvermoeden.nl