Gebruikerservaringen Gemeente Lansingerland

Recent verscheen de 5e editie van het VNG Magazine, volledig toegewijd aan het thema 'Veiligheid'. De gemeente Lansingerland deelde hun gebruikerservaringen in de aanpak van ondermijning met Meld een Vermoeden. Hieronder de in het VNG Magazine verschenen interview.

De toenemende landelijke aandacht voor ondermijning in combinatie met de urgentie om dit in onze gemeente tegen te gaan, was voor ons het startschot om een brede integrale aanpak in werking te zetten. Tijdens de oriëntatiefase kwamen we namelijk factoren tegen die ons gebied aantrekkelijk maken voor criminelen. Denk bijvoorbeeld aan onze centrale ligging, het aantal transportbewegingen en anonimiteit. Om het probleem bij de kern aan te pakken, hebben wij in augustus 2019 verschillende samenwerkingen opgezet om onze eigen medewerkers en partners in de buitenruimte te activeren, waaronder met Meld een Vermoeden.

De Meld een Vermoeden-methodiek werkt voor ons omdat ze begint bij het begin: het verhogen van het bewustzijn van het probleem en het leren herkennen van de signalen. Om ondermijning écht aan te kunnen pakken, is het activeren van oren en ogen op straat cruciaal. Daarnaast kunnen melders via het platform snel en gemakkelijk een vermoeden delen. Daardoor wordt de drempel voor hen verlaagd om actief een rol te spelen in de aanpak van ondermijning. Ondanks de korte tijd dat we Meld een Vermoeden gebruiken, zien we veelbelovende resultaten. De meldingen zijn bruikbaar en nuttig en het is al meerdere keren voorgekomen dat een vermoeden uit onze gemeente is meegenomen in een landelijk politieonderzoek of van meerwaarde was voor ons basisteam. Het is een kwestie van tijd voordat een van de meldingen leidt tot de oplossing van een zaak.

Het grootste pluspunt is voor ons de terugkoppeling die wordt gegeven aan melders. Zij horen wat er met hun vermoeden is gebeurd en tot welke acties en resultaten dit heeft geleid. Dit motiveert hen om informatie te blijven delen. Zo werken we als één team samen in de aanpak van ondermijning.

Kortom: tot nu toe zijn wij zeer positief over Meld een Vermoeden en op korte termijn gaan we het aantal gebruikers uitbreiden. De prettige samenwerking waarbij het team van Meld een Vermoeden luistert naar onze feedback en de methodiek op basis hiervan optimaliseert, is nog een extra plus. Een aanrader voor elke gemeente!

Programmamanager Ondermijning, gemeente Lansingerland

Bron: VNG Magazine 2020 editie 5, blz. 19