Gebruikerservaringen Gemeente Alphen aan den Rijn

Recent verscheen de 5e editie van het VNG Magazine, volledig toegewijd aan het thema 'Veiligheid'. De gemeente Alphen aan den Rijn deelde hun gebruikerservaringen in de aanpak van ondermijning en woonfraude met Meld een Vermoeden. Hieronder de in het VNG Magazine verschenen interview.

Net als andere gemeentes hebben ook wij te maken met criminaliteit en woonfraude. In 2019 hebben we in Alphen aan den Rijn het nieuwe integraal veiligheidsbeleid vastgesteld en daarbij ondermijning benoemd als een van de zes prioriteiten. Daaronder valt onder meer de aanpak én preventie van ondermijnende criminaliteit en woonfraude. Voor succes moet er samengewerkt worden op verschillende niveaus: tactisch, uitvoerend en strategisch. In de aanpak werken we samen met publieke en private partners zoals de politie, de Belastingdienst, inwoners en bedrijven. Stap voor stap werken we naar een cultuuromslag waar niet meer alleen wordt gedacht vanuit een eigen team, maar wordt samengewerkt om écht het verschil te kunnen maken. Logischerwijs zijn we gestart om de interne structuur goed op te zetten. Zo kunnen we na een melding direct door pakken met verschillende partijen. Meld een Vermoeden is één van de tools die deze samenwerking stimuleert en vergemakkelijkt.

Sinds december 2019 gebruiken wij de app voor onze interne medewerkers om de bewustwording rondom ondermijnende criminaliteit en woonfraude te verhogen. Want hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet. De app biedt daarnaast een laagdrempelige manier om een melding te maken. Naast dit gemak, dat voorkomt dat belangrijke informatie verloren gaat, vinden we het ‘terugmelden’ aan de gebruikers een waardevolle toevoeging. Horen dat er iets met een melding gebeurt, stimuleert hen om actief en betrokken te blijven. 

Doordat alle meldingen op één platform worden verzameld, kunnen we verbanden zien tussen vermoedens die eerder gescheiden bleven en onderbrengen bij de juiste instantie(s). Voor ons een extra aspect dat bijdraagt aan de samenwerking tussen verschillende partijen binnen onze integrale aanpak en bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente.

Staephanie Koot, Adviseur Burgerzaken & Annika Voois, Projectleider Ondermijnende Criminaliteit

Bron: VNG Magazine 2020 editie 5, blz. 19