Blog: Aanpak ondermijning op bedrijventerreinen Lansingerland

Gemeente Lansingerland gebruikt sinds maart 2021 de Burger Module App van Meld een Vermoeden in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Joey en Abel lopen een ochtend mee met de Boa Specialist Ondermijning om te zien hoe Lansingerland een integrale controle uitvoert. Tijdens deze controle werd onder andere een adres bezocht dat via het platform van Meld een Vermoeden was getipt.

Het is ochtend, we verzamelen bij het gemeentehuis van Lansingerland. Vandaag wordt er een integrale controle uitgevoerd waarbij verschillende adressen op bedrijventerreinen worden bezocht. Het team dat vandaag op pad gaat wordt geleid door de Boa Specialist Ondermijning van de gemeente Lansingerland. We worden vergezeld door twee extra Boa’s van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), twee inspecteurs van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), een fraudespecialist van netbeheerder Stedin en twee politieagenten. Alle aanwezigen hebben hun eigen rol bij de integrale controle. De Boa’s letten op signalen van ondermijning, spreken met de ondernemers en maken aantekeningen over de bezochte locatie. De inspecteurs SZW letten op werknemers en de werksituatie ter plaatse. De fraudespecialist van Stedin kijkt naar de aanleg en het gebruik van elektriciteit en gas. De agenten rijden met ons mee en waarborgen ieders veiligheid. Indien we strafrechtelijk zaken aantreffen kunnen we de afhandeling aan hen overdragen.

De gemeente heeft een lijst opgesteld met adressen die wij vandaag gaan bezoeken. Het valt op dat alle professionals scherp maar met een zeer open houding te werk gaan. De ondernemers die wij vandaag spreken worden ter controle bezocht. Deze controles zijn zowel om contact te maken met bonafide ondernemers alsook om ondermijnende signalen vroeg op te pikken. Er wordt positief, en soms met enige achterdocht, gereageerd op de komst van het team. Met een integrale controle als deze zijn de gemeente en de politie zichtbaar op de bedrijventerreinen wat een signaal van veiligheid en toezicht afgeeft naar alle ondernemers die hier hun zaak hebben.

Een van de adressen die bezocht wordt is getipt via de App van Meld een Vermoeden door een lokale ondernemer. Gemeente Lansingerland promoot de App bij ondernemers die werkzaam zijn op de vele bedrijventerreinen die de gemeente rijk is. Op deze manier werkt de gemeente aan het bewustzijn van ondernemers over ondermijning en maakt zij gebruik van hun ogen en oren. De gemeente betrekt zo de ondernemers in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en maakt hen mede-eigenaar van het probleem. Samen werken ze aan een veilige gemeente.

Via de App van Meld een Vermoeden kunnen ondernemers eenvoudig en laagdrempelig een vermoeden melden dat vervolgens door de gemeente wordt behandeld. De melder kan zelf kiezen of hij anoniem meldt of met toenaam. Wanneer een melder zich bekend maakt zorgt de gemeente dat hij of zij ook een terugkoppeling krijgt over de gemaakte melding. Hierdoor wordt interactie tussen ondernemer en de gemeente gestimuleerd. De melding wordt door de gemeente verrijkt, waarna wordt bepaald of er een bezoek gebracht wordt aan het adres tijdens een integrale controle.

Meldingen van ondernemers gaan nadrukkelijk over vermoedens, een onderbuikgevoel. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er overdag geen activiteit is, maar ‘s avonds wel, of wanneer er een vreemde geur hangt rond een bedrijf of containers. Zulke vermoedens zijn zachte informatie voor de gemeente, dit helpt bij het prioriteren van locaties of bedrijven voor controles.

Met het gehele team ronden wij de integrale controle af op het gemeentehuis van Lansingerland. Vandaag zijn er geen strafbare feiten of zorgelijk praktijken vastgesteld. Wel heeft het team door hun activiteit laten zien dat de gemeente en haar partners een actieve rol hebben in de veiligheid op de bedrijventerreinen. We hebben vandaag met veel ondernemers gesproken die blij zijn met de controles en al hun medewerking hebben verleend.

Wil je meer weten over de Burger Module App van Meld een Vermoeden? Wil jouw gemeente ook samenwerken met ondernemers in de aanpak van ondermijning?

Vraag hier een demo aan.